Van bi tay gạt nhựa lõi kim loại PN25

Van bi tay gạt nhựa lõi kim loại PN25

VSF - BALL VALVE
ARTICLE SIZES (mm)
VSF 20 20
VSF 25 25
VSF 32 32
VSF 40 40
VSF 50 50
VSF 63 63
VSF 75 75
VSF 90 90
VSF 110 110
VSF 125 125

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác