ỐNG NƯỚC NÓNG PN20 SDR6

ỐNG NƯỚC NÓNG PN20 SDR6

TUB - PP-R PIPE PN20 SDR6
ARTICLE SIZES (mm)
TUB 20 A20 20 x 3,4
TUB 25 A20 25 x 4,2
TUB 32 A20 32 x 5,4
TUB 40 A20 40 x 6,7
TUB 50 A20 50 x 8,3
TUB 63 A20 63 x 10,5
TUBO PP-R EvO PN20 SDR7,4
TUB 75 A20 E 75 x 10,3
TUB 90 A20 E 90 x 12,3
TUB 110 A20 E 110 x 15,1
TUB 125 A20 E 125 x 17,1
TUB 160 A20 E 160 x 21,9

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác