ỐNG NƯỚC NÓNG, LẠNH CÔNG NGHỆ EVO 3 LỚP

ỐNG NƯỚC NÓNG, LẠNH CÔNG NGHỆ EVO 3 LỚP

TUB - FIBER EvO PIPE
ARTICLE SIZES (mm)
TUBO PP-R FIBER EvO PN16 SDR7,4
TUB 20 A16 FE 20 x 2,8
TUB 25 A16 FE 25 x 3,5
TUBO PP-R FIBER EvO PN20 SDR9
TUB 32 A20 FE 32 x 3,6
TUB 40 A20 FE 40 x 4,5
TUB 50 A20 FE 50 x 5,6
TUB 63 A20 FE 63 x 7,1
TUB 75 A20 FE 75 x 8,4
TUB 90 A20 FE 90 x 10,1
TUB 110 A20 FE 110 x 12,3
TUB 125 A20 FE 125 x 14,0
TUBO PP-R FIBER EvO PN10 SDR17
TUB 160 A10 FE 160 x 9,5
TUB 200 A10 FE 200 x 11,9
TUB 250 A10 FE 250 x 14,8

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác