ỐNG NƯỚC CHỐNG NẮNG MẶT TRỜI EVO UV

ỐNG NƯỚC CHỐNG NẮNG MẶT TRỜI EVO UV

TUB - FIBER EvO UV PIPE
ARTICLE SIZES (mm)
FIBER EvO U.V. - PN16 - SDR7,4/S3,2 - CLASS 1/16 bar
TUB 20 A16 FEU 20 x 2,8
TUB 25 A16 FEU 25 x 3,5
FIBER EvO U.V. - PN20 - SDR9/S4 - CLASS 1/20 bar
TUB 32 A20 FEU 32 x 3,6
TUB 40 A20 FEU 40 x 4,5
TUB 50 A20 FEU 50 x 5,6
TUB 63 A20 FEU 63 x 7,1
TUB 75 A20 FEU 75 x 8,4
TUB 90 A20 FEU 90 x 10,1
TUB 110 A20 FEU 110 x 12,3
TUB 125 A20 FEU 125 x 14,0
FIBER EvO U.V. - PN10 - SDR17/S8 - CLASS 1/10 bar
TUB 160 A10 FEU 160 x 9,5
TUB 200 A10 FEU 200 x 11,9
TUB 250 A10 FEU 250 x 14,8

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác