ỐNG NƯỚC LẠNH PN10

ỐNG NƯỚC LẠNH PN10

TUB - PP-R PIPE PN10 SDR11
ARTICLE SIZES (mm)
TUB 20 A10 20 x 1,9
TUB 25 A10 25 x 2,3
TUB 32 A10 32 x 2,9
TUB 40 A10 40 x 3,7
TUB 50 A10 50 x 4,6
TUB 63 A10 63 x 5,8
TUB 75 A10 75 x 6,8
TUB 90 A10 90 x 8,2
TUB 110 A10 110 x 10,0
TUBO PP-R EvO PN10 SDR17
TUB 125 A10 E 125 x 7,4
TUB 160 A10 E 160 x 9,5
TUB 200 A10 E 200 x 11,9
TUB 250 A10 E 250 x 14,8

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác