ỐNG NƯỚC NÓNG, LẠNH PN16

ỐNG NƯỚC NÓNG, LẠNH PN16

TUB - PP-R PIPE PN16 SDR7,4
ARTICLE SIZES (mm)
TUB 20 A16 20 x 2,8
TUB 25 A16 25 x 3,5
TUB 32 A16 32 x 4,4
TUB 40 A16 40 x 5,5
TUB 50 A16 50 x 6,9
TUB 63 A16 63 x 8,6
TUBO PP-R EvO PN16 SDR11
TUB 75 A16 E 75 x 6,8
TUB 90 A16 E 90 x 8,2
TUB 110 A16 E 110 x 10
TUB 125 A16 E 125 x 11,4
TUB 160 A16 E 160 x 14,6
TUB 200 A16 E 200 x 18,2
TUB 250 A16 E

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác