ỐNG CONG DÁN TIẾP PN25

ỐNG CONG DÁN TIẾP PN25

SOP - SWAN NECK
ARTICLE SIZES (mm)
SOP 20 A20 20 x 20
SOP 25 A20 25 x 25
SOP 32 A20 32 x 32

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác