Măng sông nối ống PN25

Măng sông nối ống PN25

MAN - SOCKET
ARTICLE SIZES (mm)
MAN 20 20 x 20
MAN 25 25 x 25
MAN 32 32 x 32
MAN 40 40 x 40
MAN 50 50 x 50
MAN 63 63 x 63
MAN 75 75 x 75
MAN 90 90 x 90
MAN 110 110 x 110
MAN 125 125 x 125
MAN 160 160 x 160

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác