ỐNG CONG TRỰC TIẾP PN25

ỐNG CONG TRỰC TIẾP PN25

SFF - F/F SWAN NECK
ARTICLE SIZES (mm)
SFF 20 20 x 20
SFF 25 25 x 25

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác