DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 Dự án: Dự án Gold Mark

Dự án: Dự án Gold Mark

Dự án: Dự án Golden Land

Dự án: Dự án Golden Land

 Dự án: Indochina Cầu Giấy

Dự án: Indochina Cầu Giấy

Dự án: Bệnh viện Đa khoa QT Vinmec

Dự án: Bệnh viện Đa khoa QT Vinmec

 Dự án: Mandarin Garden

Dự án: Mandarin Garden

Dự án: Dự án Five Star KIm Giang

Dự án: Dự án Five Star KIm Giang

 Dự án: Dự án Gold Mansion

Dự án: Dự án Gold Mansion

Dự án: Dự án Bệnh viện Thái Bình

Dự án: Dự án Bệnh viện Thái Bình

 Dự án: Royal City

Dự án: Royal City

 Dự án: Dự án RichStar

Dự án: Dự án RichStar

 Dự án Bệnh viện đa khoa Phương Đông

Dự án Bệnh viện đa khoa Phương Đông

Dự án: Chung cư Rừng Cọ - Ecopark

Dự án: Chung cư Rừng Cọ - Ecopark