Tê thu PN25

Tê thu PN25

TER - REDUCING TEE PN25
ARTICLE SIZES (mm)
TER 11075 110 x 75 x 110
TER 11063 110 x 63 x 110
TER 2520 25 x 20 x 25
TER 3220 32 x 20 x 32
TER 4020 40 x 20 x 40
TER 4025 40 x 25 x 40
TER 4032 40 x 32 x 40
TER 5020 50 x 20 x 50
TER 5025 50 x 25 x 50
TER 5032 50 x 32 x 50
TER 5040 50 x 40 x 50
TER 6320 63 x 20 x 63
TER 6325 63 x 25 x 63
TER 6332 63 x 32 x 63
TER 6340 63 x 40 x 63
TER 6350 63 x 50 x 63
TER 7540 75 x 40 x 75
TER 7550 75 x 50 x 75
TER 7563 75 x 63 x 75
TER 9050 90 x 50 x 90
TER 9063 90 x 63 x 90
TER 9075 90 x 75 x 90
TER 2521 25 x 20 x 20
TER 3225 32 x 25 x 32
TER 11090 110 x 90 x 110

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác