Tê đều 90° PN25

Tê đều 90° PN25

TEN - TEE 90° PN25
ARTICLE SIZES (mm)
TEN 20 20 x 20 x 20
TEN 25 25 x 25 x 25
TEN 32 32 x 32 x 32
TEN 40 40 x 40 x 40
TEN 50 50 x 50 x 50
TEN 63 63 x 63 x 63
TEN 75 75 x 75 x 75
TEN 90 90 x 90 x 90
TEN 110 110 x 110 x 110
TEN 125 125 x 125 x 125
TEN 160 160 x 160 x 160
RACCORDO A T SDR11 SALDATURA DI TESTA
TEN 160 T 160 x 160 x 160
TEN 200 T 200 x 200 x 200
TEN 250 T 250 x 250 x 250

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác