Rắc co ren trong PN 25

Rắc co ren trong PN 25

GGF - FEMALE THREATED BRASS ADAPTER PN 25
ARTICLE SIZES (mm)
GGF2020 20 x 1/2
GGF2525 25 x 3/4
GGF3232 32 x 1

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác