Kẹp đỡ ống

Kẹp đỡ ống

SPT - PIPE BRACKET
ARTICLE SIZES (mm)
SPT 20 20
SPT 25 25
SPT 32 32
SPT 40 40
SPT 50 50
SPT 63 63
SPT 75 75
SPT 90 90
SPT 110 110
SPT 125 125
SPT 160 160

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác