Cút thu 90° PN25

Cút thu 90° PN25

CMF - F/F ELBOW 90° PN25
ARTICLE SIZES (mm)
CMF 20 20 x 20
CMF 25 25 x 25

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác