Cút ren trong dán tiếp 90° PN25

Cút ren trong dán tiếp 90° PN25

CCF - FEMALE/MALE THREATED ELBOW 90° PN25
ARTICLE SIZES (mm)
CCF 2020 20 x 1/2"

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác