Cút ren trong 90° có rắc co PN25

Cút ren trong 90° có rắc co PN25

CCD - THREADED ELBOW 90° W. UNION PN25
ARTICLE SIZES (mm)
CCD 2532 25 x 1"
CCD 2525 25 x 3/4"
CCD 2025 20 x 3/4"
CCD 2020 20 x 1/2"
CCD 3232 32 x 1"
CCD 3240 32 x 1" 1/4"

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác