Cút 90° PN25

Cút 90° PN25

CUV - ELBOW 90° PN25
ARTICLE SIZES (mm)
CUV 20 20 x 20
CUV 25 25 x 25
CUV 32 32 x 32
CUV 40 40 x 40
CUV 50 50 x 50
CUV 63 63 x 63
CUV 75 75 x 75
CUV 90 90 x 90
CUV 125 125 x 125
CUV 110 110 x 110
CUV 160 160 x 160
CURVA A 90° SDR11 SALDATURA DI TESTA
CUV 160 T 160 x 160
CUV 200 T 200 x 200
CUV 250 T 250 x 250

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác