Bịt ống PN25

Bịt ống PN25

TAC - CAP PN25
ARTICLE SIZES (mm)
TAC 20 20 x 20
TAC 25 25 x 25
TAC 32 32 x 32
TAC 40 40 x 40
TAC 50 50 x 50
TAC 63 63 x 63
TAC 75 75 x 75
TAC 90 90 x 90
TAC 110 110 x 110

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác