Chứng Chỉ
Thứ 2, 29/01/2018

Chứng Chỉ

Chứng nhận chất lượng UNI EN ISO 9001: 2008 N ° 1151006388

- Chứng nhận chất lượng 
UNI EN ISO 9001: 2008 
N ° 1151006388

- Chứng nhận chất lượng 
UNI EN ISO 14001 
N ° 15104141239

- Sản phẩm Xây dựng Xanh của Singapore 
số G00423

- Kiểm tra độ 
bền va đập theo tiêu chuẩn DIN 8077-78

- Thử nghiệm liên tục dài hạn cho hệ thống TORO 25: 
8760 giờ - 110 ° C - 1,9 MPA N 15747/13

- Giấy chứng nhận sử dụng hệ thống TORO 25 trong lĩnh vực hải quân và ngoài khơi 
N ° 14-GE 1236458-PDA

- Lắp đặt trong lĩnh vực hải quân và lắp đặt ngoài khơi 
N ° TAK000007X-YW

- Tốc độ lan truyền ngọn lửa trên các mẫu ống nhựa theo: 
ASTM D 635: 2010

- Chứng nhận sự phù hợp cho hệ thống TORO 25 
EN ISO 15.874-2 / 3/5: 2013 và UNI EN ISO 15.494: 2015

- Giấy chứng nhận homologation của hệ thống TORO 25 
N ° MP / TC1013 / 06

- Kiểm tra độ bền va đập theo: 
ASTM 2444: 10

- Thử nghiệm cơ học trên hệ thống ống TORO 25