AVANZATE TECNOLOGIE PLASTICHE
Thứ 7, 27/01/2018

AVANZATE TECNOLOGIE PLASTICHE

ATP srl là một ngành công nghiệp của Ý đã hoạt động trong lĩnh vực chế biến vật liệu nhựa

ATP srl là một ngành công nghiệp của Ý đã hoạt động trong lĩnh vực chế biến vật liệu nhựa trong hơn 50 năm qua, áp dụng các công nghệ và kỹ thuật sản xuất tốt nhất, phù hợp với các tiêu chuẩn ngành và phù hợp với các quy định về bảo vệ môi trường. 
ATP srl là một công ty quốc tế có mặt tại hơn 35 quốc gia trên thế giới, nơi được coi là đối tác đáng tin cậy và an toàn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp tốt hơn.