Sản xuất thân thiện với môi trường
Thứ 3, 06/02/2018

Sản xuất thân thiện với môi trường

Ống nhựa TORO 25 được sản xuất thân thiện với môi trường

Hệ thống sản xuất, quản lý, nguyên liệu sử dụng và chất lượng của sản phẩm đã tôn trọng các nguyên tắc bảo vệ môi trường. 

Tổ chức sản xuất được liên tục theo dõi và cập nhật để giảm sử dụng năng lượng, thiết kế và chế tạo các vật phẩm tái chế, giảm ô nhiễm và tác động đến môi trường. 

ATP được chứng nhận UNI ISO 14001-2014 và hệ thống ống và phụ kiện TORO 25 đã được phê duyệt Sản phẩm XÂY DỰNG.