Kỹ Thuật Hàn - ElectroFusion
Thứ 4, 31/01/2018

Kỹ Thuật Hàn - ElectroFusion

Các ống dẫn và phụ kiện TORO 25 dễ dàng lắp đặt nên việc lắp đặt không đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ thuật cụ thể,

Các ống dẫn và phụ kiện TORO 25 dễ dàng lắp đặt nên việc lắp đặt không đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ thuật cụ thể, cho phép tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. 
Việc kết nối các ống dẫn TORO 25 và phụ kiện diễn ra bởi POLIFUSION. 
Trong POLIFUSION các phân tử tạo thành hai phần, chịu nhiệt độ (nhiệt độ nóng chảy), liên kết và liên kết với nhau, tạo ra một sự kết hợp đồng nhất và đơn nhất. 
 

 

Dụng cụ: máy hàn cho ống tay điện 
Ống điện được sử dụng chủ yếu để sửa chữa hoặc hàn ở những vị trí khó tiếp cận, dễ chèn. 
Các bộ phận hàn phải thẳng hàng, sạch sẽ và không có dầu mỡ. 
Sự kết hợp giữa đường ống và khớp nối diễn ra bằng các điện trở bên trong các ống tay mà bằng các điện cực được nối với máy hàn điện. 
Dòng điện chạy qua điện trở phát triển một lượng nhiệt làm cho sự kết hợp giữa đường ống và kết hợp tối ưu. Hàn là đơn giản và an toàn và diễn ra tự động với việc sử dụng máy hàn tương đối.
Tiêu chuẩn tham chiếu cho quá trình hàn là DVS 2207 Phần 11.